Opiskelu musiikkikampuksella

 

Osaavat opettajat, tutkijat, musiikkialan ammattilaiset, alan opiskelijat sekä työelämäyhteistyö mahdollistavat juuri sinulle sopivan oppimispolun ja erikoistumismahdollisuudet. Opintojatkumo vauvamuskarilaisesta musiikin ammattilaiseksi - aina tohtorin tutkintoon asti - onnistuu Suomalaisella musiikkikampuksella.


Suomalaisella musiikkikampuksella toimivat:

Gradian muusikon koulutus sekä musiikin ja tanssin perusopetus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelma

Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos sekä muu musiikin opetus, lähinnä opettajankoulutuslaitoksella


Suomalaisella musiikkikampuksen opiskelijana sinulla on mahdollisuus toteuttaa opintojasi ja laajentaa osaamistasi yhteistyössä kampuksen toimijoiden kanssa. Voit esimerkiksi osallistua yhteisille kursseille ja asiantuntijoiden vierailuille, laajentaa osaamistasi valinnaisuuden kautta, tehdä monitaiteellisia yhteistyöproduktioita ja saada soittokumppaneita yli oppilaitosrajojen.


Osa kursseista ja opintokokonaisuuksista järjestetään yhteisesti Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman opiskelijoille. Instrumentti- ja yhtyeopetusta sekä soivia työpajoja ja niiden asiantuntijaohjausta toteutamme yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gradian opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman pohjalta.