Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK musiikin tutkinto-ohjelma

Tutkinto: Musiikkipedagogi (AMK)
240 op / 4 vuotta

Musiikkipedagogiksi voit opiskella sekä klassisella että pop/jazz suuntautumisella. Musiikkipedagogi voi työskennellä instrumenttiopettajana mm. musiikkioppilaitoksissa, konservatoriossa, kansalais- ja työväenopistoissa sekä seurakunnissa. Voit opiskella myös varhaisiän musiikinopettajaksi tai kuoronjohtajaksi. Kaikkien musiikkipedagogin tutkintoa suorittavien opintoihin sisältyy opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuus, joka tuottaa näiden opintojen osalta yleisen opettajankelpoisuuden.

Saat henkilökohtaista opetusta pää- ja sivuinstrumentissasi, opetusharjoittelussa sekä kuoron- ja orkesterinjohdossa. Opettajakuntaamme kuuluu niin vakituisia opettajia kuin vierailevia tähtiäkin. Opiskelusi suunnitellaan opettajatutorin kanssa räätälöidysti juuri sinun musiikillisten mittojesi mukaan. Opetuksessa hyödynnetään myös workshop-opetusta, pienryhmätyöskentelyä ja luentoja. Jotkut kurssit on mahdollista suorittaa myös verkkoympäristössä.

Opettajakuntaamme on tasokas ja kansainvälinen — opetusta voit saada suomen lisäksi muillakin kielillä. Voit nauttia myös harvinaisemmasta herkusta
kansainvälisten opettajien mestarikursseilla. Teemme opetuksessa ja projekteissa yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja ammattiopiston kanssa.

Vaihto-opiskelumahdollisuudet eri puolille Eurooppaa ovat hyvät. Vaihto-ohjelmassa pääset kehittämään paitsi omaa musiikillista taitoasi, tutustut myös uusiin musiikin ammattilaisiin ja erilaisiin musiikkikulttuureihin. Musiikin opiskelijat käyttävätkin JAMKin sisällä eniten mahdollisuuttaan kansainvälistyä!

Musiikin opintoja avoimessa AMK:ssa

Voit opiskella JAMKin musiikin tutkinto-ohjelman kursseja ja opintokokonaisuuksia vapaasti myös avoimessa AMK:ssa. Avoimessa suoritetut opinnot hyväksytään osaksi tutkintoasi, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi.