Musiikkikampusyhteistyötä ja sisältöjä

Käynnissä olevat yhteistyöt:

  • Instrumentti- ja yhtyeopetusyhteistyö muusikon ja musiikkipedagogin koulutuksissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja instrumentin mukaisesti.
  • Asiantuntijavierailut kotimaasta ja ulkomailta (soivat työpajat, luennot) kampusopiskelijoille.
  • Yhteiset produktiot, konsertit ja opinnäytetyöt henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja lukuvuoden toteutussuunnitelmien mukaisesti.
  • Instrumenttipedagoginen yhteistyö ja ohjaus instrumentin ja suuntautumisen mukaisesti.