Gradia

entinen Jyväskylän ammattiopisto

Tutkinto ja kesto: muusikko (musiikkialan perustutkinto 120 ov/3 v) tai muusikko (muusikon näyttötutkinto)

Muusikon koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Pohjakoulutuksena vaaditaan peruskoulun oppimäärä ja musiikin perusopintoja vastaavat tiedot ja taidot.

Koulutuksessa voit suuntautua pop/jazz-musiikkiin tai klassiseen musiikkiin. Opiskelu pohjautuu pienryhmätyöskentelyyn, instrumenttitaitojen hallintaan ja persoonallisen ilmaisun kehittämiseen, muusikon toimintaympäristöjen tuntemiseen ja musiikin hahmottamistaitojen hyödyntämiseen omassa ilmaisussa. Yhteistyö työelämän luovien alojen, Suomalaisen musiikkikampuksen, audiovisuaalisen viestinnän sekä hyvinvointialojen kanssa tuo sinulle mahdollisuuksia projektioppimiseen ja monialaisuuteen.

Valmistuttuasi voit työskennellä mm. esiintyvänä muusikkona, musiikin palvelu- ja tuotantotehtävissä, viihdealalla, erilaisissa viestintään liittyvissä tehtävissä sekä kuntien ja muiden yhteisöjen järjestämän musiikin harrastustoiminnan parissa. Jatko-opintoihin voit suunnata musiikkikampukselle tai esimerkiksi kansainvälisiin opiskeluympäristöihin.

Lisätietoa löydät oheisilta sivuilta:

Mikäli olet toiminut musiikkialan työtehtävissä ja haluat laajentaa osaamistasi tai saada muusikon pätevyyden, on aikuisille tarkoitettu muusikon näyttötutkinto ja siihen valmentava koulutus mahdollisuus juuri sinulle.

Lisätietoja muusikon koulutusohjelmasta ja aikuisten näyttötutkinnoista:

  • Tuija Hiiliaho, opintosihteeri, 040 341 6065, etunimi.sukunimi@jao.fi, Jyväskylän ammattiopisto