Hakuajat ja hakutiedot

Jyväskylän ammattiopiston muusikon koulutusohjelma

Musiikkialan perustutkintoon haetaan yhteishaussa keväällä 2017 tai jatkuvan haun kautta joustavasti läpi vuoden. Yhteishaun hakuaika on 21.2.-14.3.2017. Lisätietoja hakemisesta ja pääsykokeesta osoitteesta www.jao.fi/muusikko.

Pääsykoe

Kaikille hakijoille lähetetään kutsu, joka sisältää henkilökohtaisen pääsykoepäivän aikataulun. Pääsykoepäivät jaetaan soitinryhmittäin. Suurin osa muusikon koulutuksesta toteutetaan ryhmäopetuksena, jonka vuoksi opiskelupaikat täytetään siten, että valituista opiskelijoista voidaan koota toimivia yhtyeitä. Seuraava pääsykoe järjestetään keväällä 2017.

Lisätiedot: Tuija Hiiliaho, opintosihteeri, puh 040 341 6065, etunimi.sukunimi@jao.fi

 

**********

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelma

Musiikkipedagogi (AMK)

Yhteishaku syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen 15.3. - 5.4.2017

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto: Musiikkipedagogi (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Hakeminen ja valintakoe

Musiikin koulutusohjelmaan haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Lisäksi hakijan tulee täyttää ennakkotehtävä (= musiikin lisälomake).

Lisätietoja hakemisesta ja ennakkotehtävä (hakuaikana) osoitteessa www.jamk.fi/musiikki

Valintakokeeseen kuuluu soitto/laulunäyte, teoria- ja säveltapailukoe sekä haastattelu. Valintakoe on yhden päivän mittainen.

Lisätiedot: Tiina Kangaspunta, opintosihteeri, puh. 040 351 8355, etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

**********

 

Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

 

Hakutiedot

Musiikkikasvatuksen ja musiikkitieteen oppiaineiden hakutiedot löytyvät Opintopolusta.

Haku maisterikoulutuksiin (esim. musiikkipedagogi amk-tutkinnon jälkeen):

  • musiikkikasvatuksen maisteriohjelma
  • musiikkitieteen maisteriohjelma

Koulutuksiin haetaan osoitteessa Opintopolku.fi

Lisätietoja: Jyväskylän yliopiston opiskelijapalvelut: https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/hakuohjeet/yhteishaku

Koulutuksen yhteyshenkilö:Elina Kiuru, elina.kiuru(a)jyu.fi 040 805 4306