Työelämäyhteistyö

 

Ammattiosaamisen näytöt

Muusikko-opiskelijat toteuttavat opintojensa aikana konsertteja, taltiointeja, sävellyksiä ja sovituksia, jotka ovat heidän ammattiosaamisensa näyttöjä. Näytöt toteutetaan työelämän kanssa yhteistyössä työssäoppien live-keikoilla, konsertteina, äänityksinä. Muusikko-opiskelijoiden opintoihin sisältyy työssäoppimista erilaisissa musiikkialan työympäristöissä. Sopimuksia alan toimijan ja nimetyn ohjaajan kanssa voidaan tehdä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, instrumentin ja suuntautumisen mukaisesti. Korkeatasoisia näyttökonsertteja on tarjolla lukuvuoden aikana Siltasalissa ja kamarimusiikkisalissa ja myös yleisö on tervetullutta seuraamaan niitä.

  • Lisätietoja: Mira Friman, opintosihteeri, puh 040 341 5887, etunimi.sukunimi@gradia.fi, Gradia

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektit

Kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu työelämässä suoritettava harjoittelu. Myös suurin osa opinnäytetöistä ja paljon erilaisia projektitöitä tehdään suoraan työelämälle. Opiskelijatyöt tarjoavatkin monenlaisia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiseen ja tekemättömän työn tekemiseen.

Lisätietoja:  Leena Pantsu (opinnäytetyöt), lehtori varhaisiän musiikkikasvatus, 040 510 5062, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Musiikkitieteen opiskelijoiden työelämäyhteistyö

Musiikkitieteen opintoihin kuuluvat erilaiset käytännön projektit, joiden toteuttamiseen opiskelijat tarvitsevat jatkuvasti harjoittelupaikkoja. Opiskelijat ovat muun muassa osallistuneet erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin esimerkiksi festivaaleilla ja taidelaitoksissa. Musiikkitieteen opiskelijat voivat myös toteuttaa opinnäytetyönään tilaustutkimuksia työyhteisöille.

  • Lisätietoja: Anne-Riitta Vanhala, 040 805 4306, amanuenssi, etunimi.sukunimi@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto.