Koulutuspalvelut

Koulutustarjonnastamme löytyy soittotuntien lisäksi aikuis- ja täydennyskoulutusta musiikin alan ammattilaisille.

Gradian avoin yksilöopetus

Gradian avoimessa yksilöopetuksessa voit opiskella samoja oppiaineita kuin taiteen perusopetuksessa. Uusia oppilaita otetaan mukaan paikkojen vapautuessa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot soveltuvat sinulle, kun haluat lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamista, suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin tai haluat kehittää yleissivistystäsi sinua kiinnostavissa asioissa.

  • Avoin ammattikorkeakoulu
  • Lisätietoja: Maarit Korva, suunnittelija, 040 561 2555, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, avoin AMK

Harjoitusmusiikkiopisto

Harjoitusmusiikkiopistossa on mahdollista opiskella useita eri instrumentteja, kuitenkin aina opetusharjoittelun tarpeiden mukaan. Otamme oppilaiksi sekä vasta-alkajia että aiemmin soittoa/laulua harrastaneita. Oppilaan tulee olla vähintään 5-vuotias, lauluun otamme vähintään 15-vuotiaita oppilaita.

Instrumenttiopettajina toimivat JAMKin musiikin koulutusohjelman musiikkipedagogiopiskelijat; opetusta ohjaa ammattikorkeakoulun vastaava opettaja. Viikoittaisen oppitunnin pituus on 60 minuuttia.

Opiskeluoikeus on pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan - opiskelun kestoon vaikuttaa opetusharjoittelijan opetusharjoittelujakson pituus. Oppilaat voivat osallistua myös musiikin teoria-aineiden opetukseen sekä yhteismusisointiin.

Avoin yliopisto

Jyväskylän avoimessa yliopistossa voit opiskella mm. musiikkiterapian perus- ja aineopintoja.

Eino Roiha-instituutti

Osana Suomalaista musiikkikampusta toimii Eino Roiha -instituutti, joka edistää taiteen, erityisesti musiikkiterapian, -kasvatuksen ja -tieteen ja esittävän säveltaiteen, tutkimusta sekä tutkimustulosten soveltamista kuntoutuksessa, pedagogiikassa ja musiikkialan ammattien käytäntöjen kehittämisessä.

Säätiön perustajatahoja ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän kaupunki ja kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen. Eino Roiha -säätiö ylläpitää Eino Roiha -instituuttia, jonka tulevat koulutukset näet täältä.

Muut koulutuspalvelut

Musiikkikampuksen asiantuntijat voivat räätälöidä yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin erilaisia musiikkiin ja tanssiin perustuvia koulutus- ja teemakokonaisuuksia. Musiikin ammattilaiset voivat antaa työyhteisöjen henkilökunnalle esimerkiksi esiintymisvalmennusta.

  • Lisätietoja: Pia Piispanen, koulutussuunnittelija, 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö