Asiantuntijat

Olen kirjallisuuden tutkija ja opettaja. Tutkimusintresseihini kuuluvat proosan kokeellisuus ja poetiikka, suomenkielinen nykyromaani, tekstienvälisyyden teoriat, (uus)materialismi, affektit ja affektiot, kirjaesine, elektroninen kirjallisuus sekä lukijuus digitaalisissa ympäristöissä. Jokainen lukija kohtaa yhä useammin toisia tekstejä kierrättäviä ja hallitsemattomasti laajenevia kirjallisia ilmiöitä – paitsi painetussa kirjallisuudessa, myös esimerkiksi internetin kirjoitusalustoilla. Tutkimukseni tarjoaa välineitä tällaisten tekstien sekä painetun ja digitaalisen kirjallisuuden välisten suhteiden käsittelyyn. Autan ymmärtämään tapoja, joilla kirjalliset kokeilut muokkaavat erilaisia kulttuurisia arvotuksia, puhetapoja ja tekstejä.

Olen myös ollut mukana Kirjallisuuden konsortiohankkeessa Literary in Life (SA 2015–2019), jossa tutkin kirjallisten keinojen ja arjen limittymistä kotimaisessa kokeellisessa nykykirjallisuudessa. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle sijoittuvan Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarjan kustannustoimittaja ja toimitussihteeri olen ollut vuodesta 2014.

Jyväskylän yliopistossa olen opettanut kirjallisuuden kursseja vuodesta 2012, aiheinani esimerkiksi kirjallisuuden klassikot ja kirjallisuuden analyysi, kirjallisuudentutkimuksen perusteet, kirjallisuuden pedagogiikka, kertomuksen teoria sekä suomalainen kokeellinen nykyproosa. Olen myös toiminut vierailevana nuorempana tutkijana Amsterdamin yliopistossa sekä opettajavierailijana Wienin, Toronton ja Greifswaldin yliopistoissa. Jyväskylän yliopisto on alma materini, olen valmistut täältä aikoinaan filosofian maisteriksi ja äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi.

Uran tähtihetki: Elokuussa 2020 tarkastetaan väitöskirjani ”’Operatiivinen vainoharha normaalitieteen aikakaudella’: Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaanin (2012) kokeellinen poetiikka”. Vastaväittäjänäni toimii dosentti Kristina Malmio Helsingin yliopistosta. Artikkeliväitöskirjani käsittelee nimensä mukaisesti Neuromaani-romaanin kokeellista poetiikkaa. Tutkin millaisista aineksista ja miten romaani rakentuu ja millaisia vaikutuksia se saa aikaan. Kyseiselle teokselle on tyypillistä erilaisten fakta– ja fiktiotekstien uudelleenkäyttö, toisin toistaminen ja jäljittely. Tämä tuottaa teoksen kaunokirjallisen kokonaisuuden ohella aikalaisdiagnoosia sen kirjallisesta syntykontekstista. Hyödynnän tutkimuksessani narratologiaa, vastaanoton analyysia ja kirjallisuusfilosofista tutkimusotetta. Poetiikan tarkastelun ohella suhteutan teosta kotimaiseen nykykirjallisuuteen ja kansainväliseen traditioon ja tutkin Neuromaanin lukijassa aikaansaamia vaikutuksia. Väitöskirja on tähänastisen tutkijanurani suurin saavutus.

LAURA PIIPPO

Jyväskylän yliopisto/Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos - kirjallisuus
yliopistonopettaja
laura.h.piippo(a)jyu.fi
040 548 6444