Uutiset

Kiinnostaako kulttuurinen hyvinvointi, yhteisötaide ja musiikkiterapeuttisten menetelmien soveltaminen erilaisissa yhteisöissä? Haluatko kehittää omia musiikillisia taitojasi ryhmässä laulaen, soittaen, improvisoiden ja mahdollisesti myös säveltäen? Haluatko tutustua myös muihin taidelähtöisiin menetelmiin?

Jamkin yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus alkaa syksyllä 2023

Erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia musiikkitoiminnan suunnittelemiseen ja ohjaamiseen eri yhteisöissä, kuten hoiva-alalla, palvelutoiminnassa sekä lapsi- ja nuorisotyössä. Koulutus sopii sekä musiikkialan korkeakoulututkinnon (esim. muusikko ja musiikkipedagogi) että muille korkeakoulututkinnon (esim. kasvatus-, sosiaali- ja terveysala) suorittaneille ja musiikkia harrastaneille, joilla on riittävät taidot musiikillisesta osaamisesta. Mikäli hakijalla ei ole korkeakoulututkintoa, myös muualla työelämässä hankitun osaamisen perusteella voidaan tehdä myönteinen valintapäätös.

Koulutuksen ydintä ovat yhteisötaiteen ja musiikkiterapian soveltavat ja osallistavat menetelmät. Lähtökohtana on musiikillinen kohtaaminen ja kokemuksellisuutta korostavien luovien työtapojen käyttö. Musiikista riittää kaikille!

Hakeminen ja valintakoe

Haku koulutukseen alkaa ja valintakoe järjestetään elokuussa 2023.

Lue lisää koulutuksesta: https://www.jamk.fi/fi/Hae-opiskelemaan/erikoistumiskoulutus/yhteisomuusikon-erikoistumiskoulutus-30-op

Lisätietoja

Leena Kangastalo
Lehtori, musiikki
etunimi.sukunimi@jamk.fi / +358405105062