Kuvanäkymä

Suomalainen musiikkikampus on musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen kehittämisyhteisö. Musiikkikampuksen monialainen toiminta tuo yhteen tämän päivän, ajassa elävän pedagogiikan sekä soveltavan taiteen huippututkimuksen. Yhteistyön kautta tutkimus ja käytännön pedagogiikka ovat vahvassa dialogissa keskenään.

Tutkimus Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella

Suomalaiseen musiikkikampukseen kuuluva Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos keskittyy tutkimuksessaan kulttuurin, taiteiden ja musiikin ajankohtaisiin kehityskulkuihin. Tutkimuksessa pureudutaan erityisesti tarkastelemaan ihmisten hyvinvointia, identiteettiä, kognitiota, kokemuksia, tunteita, affekteja, ympäristöjä, kulttuurista toimintaa sekä merkityksen muodostamisen prosesseja monitieteisesti musiikin ja taiteiden tutkimuksen sekä kriittisen kulttuurintutkimuksen teorioiden ja käsitteiden avulla.

Lue lisää tutkimuksesta Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella tai tutustu tutkimusprojekteihin ja –hankkeisiin.

Tutustu Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippututkimusyksikön julkaisuihin täällä (englanninkielinen sivusto).

Innovaatioita Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta

Laitoksella on syntynyt kansainvälisesti merkittäviä innovaatioita. Tutustu esim. oheisiin vapaasti saatavilla oleviin musiikin analysointityökaluihin:

MIDI Toolbox – Työkalu MIDI-tiedostojen analysointiin ja visualisointiin
MIRtoolbox – Työkalu äänitiedostojen musiikillisten piirteiden analysointiin