Kuvanäkymä

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 18.08.2023

Rekisterinpitäjä
Suomalainen musiikkikampus / Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk
PL 207
40101 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Karri Kallio
Tuottaja
karri@edufutura.fi
+ 358 50 406 5230

Rekisterin nimi
Suomalaisen musiikkikampuksen yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen ja ylläpito
Uutiskirjeet ja tiedotteet
Markkinointi
Analysointi ja tilastointi

Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot
Nimi
Titteli
Yritys
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Asiointikieli

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteysryhmien itsensä itsestään antamat tiedot.
Yhteysryhmien itse antamat sisällöntarjonnan estot.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset.
Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Suomalainen musiikkikampus käyttää uutiskirjeiden toimittamisessa yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua. Uutiskirje lähetetään Suomalaisen musiikkikampuksen henkilökunnan ja opiskelijoiden sähköpostilistoille sekä tärkeimpien sidosryhmien yhteyshenkilöille automaattisesti. Lisäksi uutiskirjeen voi erikseen tilata. Uutiskirjeen tilaaja on erikseen antanut suostumuksen ja vahvistanut sähköpostiosoitteen kyseiseen sähköpostilistaan liittyessään.
MailChimp-palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan Unionin komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen viestintää ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan 5 vuoden kuluessa, tai kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa sijainnissa, jonne pääsy on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
Henkilötietoja käsittelevät vain Suomalaisen musiikkikampuksen erityisesti määrittelemät henkilöt, joka ovat Suomalaisen musiikkikampuksen tai oppilaitosten (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Gradia, Jyväskylän yliopisto) palveluksessa. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle