Uutiset

Kiinnostaako kulttuurinen hyvinvointi, yhteisötaide ja musiikkiterapeuttisten menetelmien soveltaminen erilaisissa yhteisöissä? Haluatko kehittää omia musiikillisia taitojasi ryhmässä laulaen, soittaen, improvisoiden ja mahdollisesti myös säveltäen? Haluatko tutustua myös muihin taidelähtöisiin menetelmiin, kuten kuvalliseen-, tanssi- ja liikeilmaisuun?

JAMKin yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen haku on nyt auki. Hakuaika on 1.10. – 19.11.2021, ja koulutus alkaa tammikuussa 2022.

Erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia musiikkitoiminnan suunnittelemiseen ja ohjaamiseen eri yhteisöissä, kuten hoiva-alalla, palvelutoiminnassa sekä lapsi- ja nuorisotyössä. Koulutus sopii sekä musiikkialan korkeakoulututkinnon (esim. muusikko ja musiikkipedagogi) että muille korkeakoulututkinnon (esim. kasvatus-, sosiaali- ja terveysala) suorittaneille ja musiikkia harrastaneille, joilla on riittävät taidot musiikillisesta osaamisesta. Mikäli hakijalla ei ole korkeakoulututkintoa, myös muualla työelämässä hankitun osaamisen perusteella voidaan tehdä myönteinen valintapäätös.

Koulutuksen ydintä ovat yhteisötaiteen ja musiikkiterapian soveltavat ja osallistavat menetelmät. Lähtökohtana on musiikillinen kohtaaminen ja kokemuksellisuutta korostavien luovien työtapojen käyttö. Musiikista riittää kaikille!

Valintakoe ja hakeminen

Koulutukseen valitaan opiskelijat 25.11. – 26.11.2021 järjestettävän valintakokeen perusteella, joka toteutetaan etänä Zoomin kautta tai paikan päällä Suomalaisella musiikkikampuksella. Hakija voi itse valita kumpaan osallistuu.

Lue tarkemmin koulutuksesta ja ks. linkki hakulomakkeeseen: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/erikoistumiskoulutukset/yhteisomuusikko-erikoistumiskoulutus/

Lisätietoja

Pantsu Leena
Lehtori, musiikki
leena.pantsu@jamk.fi / +358405105062