Uutiset

Vuorineuvos Juhani Heinosen viulukokoelman soittimien haku nyt avoinna

Vuorineuvos Juhani Heinosen perikunta lahjoitti taitavana viulunsoiton harrastajana tunnetun Heinosen keräämän arvoviulujen kokoelman nuorten soittajien käyttöön vuonna 2016 käydyn Juhani Heinonen -viulukilpailun yhteydessä. Instrumenttien hakuaika on 1.8.–31.8.2022, ja soittimen saa haltuunsa mahdollisimman pian hakuajan jälkeen kolmivuotiskaudeksi, kevätlukukauden 2025 päätteeseen asti. Kokoelma on Jamkin hallinnassa, ja Jamkin nimeämä asiantuntijaryhmä päättää valinnoista.

Soittimet on tarkoitettu lahjakkaille Keski-Suomen alueella opiskeleville jousisoittajille, ja etusija annetaan niille hakijoille jotka osallistuvat seuraavan kerran keväällä 2025 järjestettävään Juhani Heinonen -viulukilpailuun. Kilpailu järjestetään Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön ja Suomalaisen musiikkikampuksen yhteistyönä. Soitinta voi kuitenkin myös hakea, vaikka ei suunnittelisikaan kilpailuun osallistumista!

Kokoelmaan sisältyy 6 viulua: Paolo Antonio Testore, Paulus Castello, Paciuksen ”Amati”, Pierre Silvestre, Stowasser ja Uuno Hartell. Lisäksi kokoelmaan kuuluu 3 jousta. Instrumentteja on mahdollista kokeilla hakuaikana.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä hakijan syntymäaika, yhteystiedot, opinnot ja perustelut soittimen tarpeelle. Hakemuksessa on myös syytä mainita, mitä soitinta hakemus koskee sekä mahdollinen toissijainen vaihtoehto. Ks. soittimien hakulomake lukukausihintoineen.

Lisätietoja:

Veera Mäkirinta
Koulutuskoordinaattori
veera.makirinta@jamk.fi
puh. +358 50 572 6349