Asiantuntijat

Olen itse Musiikkikampuksen kasvatti. Valmistuin muusikoksi Jyväskylän ammattiopistolta (nyk. Gradia) 2015. Samaan aikaan opiskelin Jyväskylän yliopistolla musiikkikasvatusta ja valmistuin maisteriksi eli musiikinopettajaksi keväällä 2018. Jatkoin suoraan jatko-opintoihin tekemään väitöskirjaa ja väittelin musiikkikasvatuksen alalta tohtoriksi keväällä 2022.

Tällä hetkellä toimin musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen yliopistonopettajana sekä musiikin tutkijana Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Opetan muun muassa musiikinteorian perusteita, musiikki- ja kulttuurialan asiantuntemusta sekä eurooppalaista taidemusiikkia huomioiden kunkin aikakauden yhteiskunnallis-poliittiset ja kulttuuriset kontekstit. Lisäksi ohjaan opinnäytetöitä ja annan opinto-ohjausta musiikkitieteen opiskelijoille.

Soveltavassa väitöstutkimuksessani yhdistyivät kulttuurisen vanhustyön, musiikkikasvatuksen ja muistitietohistorian tutkimusalat. Laulatin ja haastattelin suomalaisia ikääntyneitä pienryhmissä ja selvitin, kuinka ikääntyneet suhtautuvat lauluihin, joita he ovat kuulleet ja laulaneet lapsuudessaan ja kouluvuosinaan. Kansakoululaulut olivat 1940-1950-lukujen Suomessa suosittuja yhteislauluja koulun ulkopuolellakin, esimerkiksi juhlissa ja harrastuksissa, ja niitä halutaan laulaa edelleen. Jo osattuihin ja tunnettuihin lauluihin sekä yhdessä muisteluun perustuva ryhmätoiminta antoi osallistujille monipuolisia voimavaroja arkeen.

Tutkimustyöni jatkuu osana Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikköä. Tutkijana minua kiinnostavat taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, kulttuurihyvinvointi, kulttuurinen vanhustyö, yhteislaulun merkitykset, musiikkitahto ja muistitietohistoria. Toimin asiantuntijatehtävissä erilaisissa tutkimusverkostoissa ja työryhmissä, kuten Taikusydän-verkostossa, yhteispohjoismaisessa Nordic Arts & Health Research -verkostossa, Hyvinvoinnin ja terveyden tutkijaverkosto HYTTI:ssa sekä Musiikkitahtotyöryhmässä.

Erikoisin musiikin ohjaajan toimenkuvani on ollut keväällä 2014, kun olin opiskelijavaihdossa Saksassa Kölnin yliopistossa. Päädyin vetämään Kölnin suomalaisen seurakunnan kuoroa ja toimimaan kanttorina vaihtokevään ajan.

Minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse. Voit myös tulla koputtelemaan työpisteeni oveen Pitkäkadulle (Musiikkikampus, JAMK210).

Annika Tammela

Jyväskylän yliopisto / Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
FT yliopistonopettaja, musiikin tutkija
annika.s.tammela(a)jyu.fi
050 467 5458