Asiantuntijat

Musiikki on toiminut elämässäni oppaana ja voimavarana pienestä pitäen – minua on aina kiehtonut se voima ja maailma, mikä ei kätkeydy ainoastaan sävelten, rytmien ja sanojen taakse, vaan myös mahdollisuuteen kokea musiikkia moniaistillisesti yhdessä ja yksin. 

Koulutukseltani olen musiikkikasvattaja ja olen valmistunut myös Jyväskylän konservatoriolta pop/jazz-laulajaksi vuonna 2013. Valmistumisen jälkeen olenkin toiminut musiikinopettajana sekä musiikkilukiossa että yhtenäiskoulussa ennen kuin vuonna 2017 siirryin Jyväskylän yliopistoon opettajankouluttajaksi. Väittilen kasvatustieteiden tohtoriksi joulukuussa 2023. 

Tällä hetkellä toimin musiikkikasvatuksen ja musiikkitieteen yliopistonopettajana Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksella ja toimin omaopettajana musiikkikasvatuksen kandivaiheen opiskelijoille. Opetan monipuolisesti kursseja niin musiikkiliikuntaan, kuuntelukasvatukseen, instrumenttipedagogiikkaan, populaarimusiikin historiaan ja musiikilliseen luovuuteen liittyen. Ohjaan lisäksi opinnäytetöitä ja teen tutkimusta. 

Väitöskirjani toi yhteen kasvatustieteen, musiikkikasvatuksen, musiikkiterapian ja musiikkipsykologian näkökulmat tarkastelemalla niin opettajien kuin oppilaidenkin kokemuksia toimijuudesta yhteismusisoinnissa. Pyrin tutkimuksellani luomaan ymmärrystä yhteismusisoinnista kasvuna ja kokemisena, sekä sen erityispiirteistä liittyen tahdistumiseen, lapsen minäpystyvyyteen, tunteisiin ja osallistumiseen. Tutkijana minua kiinnostavat erityiset musiikkikasvatuksen filosofiset ja pedagogiset kysymykset, musiikin hyvinvointivaikutukset, sekä musiikin oppimiseen liittyvät ilmiöt. 

Minulle mieleenpainuvimmat hetket urallani ovat niitä, kun ihmiset rohkaistuvat oivaltamaan ja ymmärtämään jotain uutta ja vapauttavaa omista ja toisten tavoista olla vuorovaikutuksessa musiikin kanssa yksilöinä tai kollektiivisesti. Niissä pienissä hetkissä piilee suurta liikkeellepanevaa voimaa. 

Eveliina Stolp

Jyväskylän yliopisto / Opettajankoulutuslaitos
Väitöskirjatutkija
eveliina.stolp@jyu.fi
+358408055030