Asiantuntijat

Olen jazzlaulaja, säveltäjä ja pedagogi. Olen valmistunut Göteborgin yliopistolta musiikin maisteriksi, opettajanani mm. Anders Jormin. Maisteriopintojen jälkeen opiskelin Oslon yliopistossa jazzsävellystä suurille orkestereille. Musiikkipedagogiksi olen valmistunut Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Musiikki on suuri voimavara ja ilokseni saan kannustaa opiskelijoita itselleni tärkeiden teemojen äärellä: pop/jazz laulun sekä improvisoinnin ja säveltämisen rajapinnalla. Opetan monipuolisesti: pop/jazz laulua, improvisoinnin ja säveltämisen perusteita ja pedagogiikkaa, musiikin kuulemista sekä syksyllä 2022 myös pop/jazz laulun instrumenttipedagogiikkaa. Ylemmässä ammattikorkeakoulussa olen opettanut musiikin luovaa tuottamista. Toimin myös asiantuntijana Lookout-hankkeessa, ohjaan opinnäytetöitä ja vastaan muusikon harjoittelusta. Olen myös opettanut Gradialla säveltämisen perusteita, sävellystaitojen syventämistä, rytmiikkaa, laulajien jazzia sekä lauluyhtyettä.

Sydämeni sykkii kohtaamiselle, aitoudelle, monipuoliselle osaamiselle, vahvuuksien tunnistamiselle ja opiskelijan polun tukemiselle. Päivieni ilo on kun opiskelija uskaltaa kokeilla, hankkia tarvittavilta osin lisää tietoa, oppia oppimisen prosessistaan ja löytää itselleen uusia, persoonallisia ja merkityksellisiä tapoja yhdistellä asioita.

Säveltäessä priorisoin musiikillisesti eri taustaisten soittajien kohtaamisen sävellyksen ja improvisaation rajapinnalla sekä kunkin soittajan mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan työskentelytapojen ja tulkinnan osalta. Mieleenpainuvia kokemuksia on olleet sävellysteni kuuleminen orkestereiden soittamana (mm. NDR Bigband, The norwegian wind orchestra) sekä teosteni johtaminen (mm. Metropolia Bigband). Nautin myös yksinäisen sävellystyön lisäksi harjoitusperiodista ja konserttimatkoista (mm. Parma Jazz Frontiere Festival).

Sävellys ja musiikki on parhaimmillaan kohtaamisen mahdollistavaa, hyväksyvää vuoropuhelua soittajan, säveltäjän ja yleisön välillä, jolloin lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Viimeistään sanojen loputtua, musiikki kuljettaa tarinaa ja syventää dialogia. Mielestäni musiikissa, pedagogiikassa ja elämässä parhaat oivallukset ja innovaatiot syntyykin juuri vuoropuhelun, kuuntelun ja avoimuuden kautta. Näin yhteinen suunta hahmottuu ja mieleenpainuvimmat seikkailut mahdollistuu!

Heidi Ilves

Jamk musiikki, lehtori
050 598 3156
heidi.ilves(a)jamk.fi