Asiantuntijat

Toimin Jyväskylän yliopistossa musiikkikasvatuksen post doc -tutkijana. Tutkimusintressini suuntautuu vuosiluokkien 3—6 musiikinopetukseen; sen käytänteisiin, oppilaiden kokemuksiin ja musiikin opetussuunnitelman toteutumiseen. Työhöni sisältyvät myös tieteellisten artikkelin kirjoittaminen ja osallistuminen musiikkikasvatusalan konferensseihin. Lisäksi olen perehtynyt tilastollisiin analyysimenetelmiin. 

Väitöskirjassani (2019) ”Pätevä musiikin opettamiseen?” selvitin tulevien luokanopettajien musiikillisia valmiuksia ja heidän näkemyksiään saamastaan koulutuksesta. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 opiskelijaa viidestä luokanopettajakoulutusyksiköstä. 

Valmistuin luokanopettajaksi vuonna 1990. Musiikkikasvattajana kokemusta on kertynyt niin luokanopettajaksi opiskelevien ohjaamisesta Rauman ja Jyväskylän normaalikouluissa kuin musiikin didaktiikan ja pianonsoiton opettajana Rauman opettajankoulutuslaitoksessa. 

Musiikkikasvatuksessa kiinnostukseni kohdistuu säveltämisen pedagogiikkaan. Opetushallituksen SÄPE-koulutuksen suorittaminen mahdollistaa mm. toimimisen luokanopettajien täydennyskouluttajana säveltämisen pedagogiikan perusteissa.

Mieleenpainuva tapahtuma uran varrelta: ”Onhan tänään taas sitä säveltämistä”, kysyi toiveikkaasti eräs Jyväskylän normaalikoulun oppilaani joitakin vuosia sitten. Sävellysprojektit ovat osoittaneet, että jokainen oppilas kykenee luomaan musiikkia aivan samalla tavalla kuin hän tekee kuvataidetta, käsitöitä tai kirjoittaa tarinoita. Oppilaiden onnistumisen elämykset oman musiikin säveltämisessä ovatkin jääneet mieleeni aivan erityisesti.

HENNA SUOMI

JY/Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos - musiikkikasvatus, FT, musiikkikasvatuksen post doc -tutkija
henna.m.suomi(a)jyu.fi