Asiantuntijat

Olen tutkimustyössäni tällä hetkellä hyvin kiinnostunut siitä, miten kognition ja oppimisen kehollisuus kyettäisiin huomioimaan perusopetuksen kontekstissa kattavammin. Pyrin kiinnittämään huomiota siihen hiljaiseen, tällä hetkellä käyttämättömään potentiaaliin, joka kytee esim. musiikkikasvatuksen asiantuntijoissa. Olen ollut kehittämässä ja koordinoimassa ns. lisätyn musiikkitoiminnan hanketta 3.5 vuotta (https://koskelakmo.blogspot.com) pääkaupunkiseudulla. Hienoin musiikinopetukseen liittyvä kokemukseni on vieläkin, vuodelta 1998, kun avustamani autistisia piirteitä omaava lapsi oppi laulun kautta puhumaan ja kommunikoimaan.

J. Riikka Ahokas

Jyväskylän yliopisto / Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos - musiikkikasvatus
Väitöskirjatutkija
j.riikka.ahokas(a)jyu.fi
+358505322873