Asiantuntijat

Olen Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikkikasvattaja (MuM) erityisosaamisalueenani varhaisiän musiikkikasvatus sekä laaja-alainen taidekasvatus. Varhaislapsuuden musiikkipedagogiikka on merkittävää lapsen kokonaiskasvun tukemiselle ja siihen sulautuu luonnollisesti myös koko taideaineiden kirjo värikkyydellään. Näin ollen Jyväskylän yliopistolle tekemässäni lisensiaatin työssä (FL) tutkin musiikkiin integroitua taidekasvatusta osana vauvaperheiden elämää. Olen laajentanut ammatillista osaamistani opiskelemalla draamakasvatusta (JYU) sekä ekspressiivistä taideterapiaa (Inartes Instituutti). Valmistuin vauvojen värikylpyohjaajaksi osallistumalla Porin lastenkulttuurikeskus Kruununpään järjestämään koulutukseen. Olen kehittänyt tätä ideaa toteuttamalla Soivia värikylpyjä vauva- ja taaperoperheille JAMKin Muskaristudiossa sekä Jyväskylän taidemuseon työpajoissa. Musiikkipedagogista tietotaitoani olen täydentänyt Suomessa JaSeSoin ja Sibelius-Akatemian järjestämissä täydennyskoulutuksissa, Itävallassa Orff-Instituutissa sekä Saksassa mm. Musik Theater für Kinder -koulutuksessa.

Musiikkipedagogiikan opetuksen lisäksi ohjaan ja koordinoin musiikin opinnäytetyöprosessia ja toimin Jamkin FF-opintojaksojen: InnoFLash, Yrittäjyys ja Projektiopinnat -valmentajana. EduFutura opintotarjonnan kautta Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa varhaisiän musiikkikasvatuksen sivuaineopinnot tutkinto-ohjelmassamme. Lisäksi olen vastuuopettajana Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksessa, jonka painopisteenä on tällä hetkellä musiikkiterapian soveltava käyttö.

Työn ohessa, mutta siihen liittyen, olen mukana Täti Vihreän roolissa Tätitrio-kokoonpanossa, joka toteuttaa monitaiteellisia esityksiä pikkulapsiperheille. Urani tähtihetkiä onkin, kun ihan pieni vauva hiljentyy silmät ihmetystä ja ihastusta loistaen kuuntelemaan sadun ja sävelten lumoavaa sointia. ”Kultainen kannel, taivaan kannel, kieliä soittelee tuuli. Vauva sen ihmeen kuuli.” (Hannele Huovi)

LEENA KANGASTALO

Jamk, musiikkikasvatuksen lehtori
leena.kangastalo(a)jamk.fi
0405105062