Asiantuntijat

Opetan varhaisiän musiikkikasvatusta, musiikkikasvatuksen perusteita, ohjaan erilaisia projekteja ja opetusharjoittelua sekä opinnäytetöitä. Olen kiinnostunut taideaineiden integraatiosta vauvaikäisistä alkaen. Olen kehittänyt Muskaristudion opetusta esim. Soivat värikylvyt vauva- ja taaperoperheille.  Aikaisemmin opetin myös ilmaisutaitoa, sillä olen opiskellut myös draamakasvatusta. Tutkimusintresseinäni olisi juuri alle 3-vuotiaille suunnattu musiikki- ja taidekasvatus. Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, varhaisiän musiikinopettaja, musiikin maisteri (MuM) ja filosofian lisensiaatti (FL).

Uran tähtihetkiä: On aina upeaa kun tapaa jossain ”maailmalla” musiikin ammattilaisen, joka sanoo saaneensa kipinän uralleen ohjaamastani muskarista tai kanteleryhmästä.

LEENA PANTSU

JAMK, musiikkikasvatuksen lehtori
leena.pantsu(a)jamk.fi
0405105062