Asiantuntijat

Olen musiikkikasvattaja ja psykologian dosentti. Vastaan Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelmasta ja toimin laitoksen tutkimuksesta vastaavana varajohtajana.

Musiikki on minulle luovan ilmaisun, uusien taitojen oppimisen, tunnekokemusten ja yhdessä tekemisen rikas maailma. Tutkimustyölläni pyrin vahvistamaan tieteellistä ymmärrystä musiikista monipuolisena, ihmisyyttä rakentavana voimavarana. Olen tutkinut musiikkia erityisesti tunnesäätelyn, psyykkisen hyvinvoinnin ja nuoruusiän kehityksen näkökulmista. Tutkimustuloksiani on julkaistu laajasti mm. musiikkipsykologian, musiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä.

Nautin mahdottomilta tuntuvien haasteiden voittamisesta, aikaansaamisen tunteesta ja yhteisöllisyydestä. Olen onnellinen siitä, että saan työskennellä aivan upeiden kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. Kansainvälisen tiedeyhteisön laaja arvostus vahvistaa luottamustani työni merkityksellisyyteen.

SUVI SAARIKALLIO

Jyväskylän yliopisto/Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
- musiikkikasvatus
- musiikkitiede
- musiikkiterapia
suvi.saarikallio(a)jyu.fi
050 536 1900