Asiantuntijat

Opetan taidekasvatuksen, soveltavan taiteen ja lastenkulttuurin kursseja ja ohjaan tutkielmia ja väitöskirjoja. Olen ollut kehittämässä monialaista palvelumuotoilua soveltavaan taiteeseen valmennuspedagogisesti. Tutkin koulujen ja taidelaitosten yhteistyötä. Minun intressini on monialaisen yhteistyön kehittäminen taide- ja kulttuurialan ja muiden toimijoiden välillä. Minua kiinnostavat myös laadun kysymykset, ja olen tehnyt arviointitutkimusta kulttuuripalveluista. Olen aktiivisesti kartuttanut osaamista taide- ja kulttuurialan asiantuntijuuksista ja ammattiosaamisista. Koulutukseltani olen FT, minkä lisäksi olen tehnyt mm. pedagogiset ja johtamisen opinnot.

Mieleenpainuvin hetki uran varrelta: toimin opiskeluaikana päiväkodeissa taideohjaajana. Kaikki asiat, mitä sittemmin on tullut taidekasvatuksessa vastaan, kohtasin jo tuolloin noviisina lasten kanssa työskennellessäni. Kohderyhmä on paras opettaja!

 

TARJA PÄÄJOKI

JY/Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos/taidekasvatus, tutkimuskoordinaattori
tarja.paajoki(a)jyu.fi
0400 247419