Artikkelit

Miten urheilusuorituksen aikana kuunneltu musiikki vaikuttaa itse suoritukseen? Entä kuunteletko sinä silloin tällöin guilty pleasure -kappaleita?

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen järjestämä opintojakso Musiikkitieteellisen tiedon kommunikointi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tuottaa monikanavaisesti populaaria tiedesisältöä ajankohtaisista aiheista.

Opintojakson yhteydessä syntyy musiikintutkimukseen keskittyviä tekstejä ja videoita, joita on kerätty Down to a note -nimiseen blogiin. Blogissa lukijaa perehdytetään mm. niin kutsuttuihin guilty pleasure -kappaleisiin, musiikin vaikutuksiin oppimistilanteissa sekä mielenkiintoisiin musiikkiterapian tutkimustuloksiin. Blogisisältö on suomen- ja englanninkielistä.

Blogi löytyy osoitteesta https://downtoanote.wordpress.com.