Kuvanäkymä

Muskareissa lapsi oppii musiikkia kokonaisvaltaisesti ja elämyksellisesti puheen, laulun, liikkeen, rytmiikan, tanssin ja kuuntelemisen kautta.

Lue lisää:

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Muskaristudio

Gradian muskarit ja tanssimuskarit