Kuvanäkymä

Muskareissa lapsi oppii musiikkia kokonaisvaltaisesti ja elämyksellisesti puheen, laulun, liikkeen, rytmiikan, tanssin ja kuuntelemisen kautta. Muskarit pidetään Suomalaisella musiikkikampuksella, Pitkäkatu 18–22.

Musiikkikampuksen muskaritoiminta on Gradian toteuttamaa. Lue lisää muskareista ja tanssimuskareista ja ilmoittaudu!