Kuvanäkymä

Muskareissa lapsi oppii musiikkia kokonaisvaltaisesti ja elämyksellisesti puheen, laulun, liikkeen, rytmiikan, tanssin ja kuuntelemisen kautta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Muskaristudio
https://www.jamk.fi/fi/Palvelut/kulttuuripalvelut/Muskaristudio/

Gradian muskarit ja tanssimuskarit
https://www.gradia.fi/oppimaan/musiikki-harrastuksena/muskariin

Kuva