Artikkelit

Ensimmäisen Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi toteutui yhteistyönä

Korkeakouludiplomi suunniteltiin erityisesti kasvatus- ja koulutusalojen sekä hoiva-, hoito- ja hyvinvointialojen ammattilaisille sekä musiikin tutkinto-ohjelman suorittaneille. Koulutus antoi työkaluja erilaisiin opetus- ja ohjaustehtäviin sekä hoito-, hoiva- ja kuntoutustyöhön, uudenlaisiin hyvinvointia edistäviin ratkaisuihin. Koulutus sopi myös musiikkiterapian ammattiopintoihin tähtääville. Se sisälsi musiikkiterapian perusopinnot, sosiaali-, kuntoutus- ja terveysalan opintoja, musiikin terapeuttisen käytön kokemuksellisen ryhmän sekä musiikillisten valmiuksien opintoja, yhteensä 60 opintopistettä.

Opiskelijat korostivat koulutuksen kasvattaneen ammatillista varmuutta ja musiikillista itsetuntoa. Se antoi myös uusia näkökulmia työarkeen.

Osa opiskelijoista jatkoi musiikkihyvinvoinnin tiellä Eino Roiha -instituutin järjestämiin musiikkiterapian ammattiopintoihin. Eräs opiskelija totesikin: ”Rohkenin hakea musiikkiterapian ammattiopintoihin ja pääsin sinne, ilman tätä koulutusta en olisi ikinä uskaltanut edes hakea alalle.”

Opinnot tehtiin korona-aikana, joten moni kontaktiopetukseksi suunniteltu kokonaisuus muutettiin lennosta etäopintojen moodiin. Välillä kokoonnuttiin pienryhmissä hybridinä, osa paikalla musiikkikampuksella ja toiset osallistuen etäyhteyden kautta. Musisointi ja ryhmätyöskentely verkon välityksellä kehittivät luovuutta löytää uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja.

Yhteistyöverkosto rakensi ainutlaatuisen koulutuskokonaisuuden

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomikoulutus toteutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun kautta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian sekä Eino Roiha -instituutin kanssa. Opinnot sisälsivät 55 opintopistettä korkeakoulujen tutkintojen mukaisia opintoja sekä 5 opintopistettä Eino Roiha -instituutin erityisasiantuntijoiden opintoja. Korkeakouludiplomi on esimerkki eri koulutusorganisaatioiden EduFutura-yhteistyöstä ja vahvistaa Jyväskylän asemaa luovien terapioiden koulutuksen osaamiskeskittymänä.

Lisätietoja:

Hannu Ikonen
Suomalaisen musiikkikampuksen johtaja
hannu.ikonen@jamk.fi