Kuvanäkymä

LuoMus-koulutuksessa pääset kasvamaan luokan- ja musiikinopettajaksi turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Kasvuasi musiikkikasvattajaksi ja opettajaksi tukevat inspiroivat ja asiantuntevat opettajat sekä lämmin yhteisö. Koulutuksen tavoitteena on rakentaa tuleville kasvatusalan ja musiikkikasvatuksen laaja-alaisille asiantuntijoille vahva perusta osallistua oman alansa pedagogiseen, ammatilliseen ja tieteelliseen kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti.

LuoMus-opinnot sisältävät luokanopettajaopintoja opettajankoulutuslaitoksella ja musiikkikasvatuksen opintoja musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksella. Tutuiksi tulevat niin musiikkikasvatuksessa kuin luokanopettajan tehtävissä tarvittavat taidot ja tiedot: yhteismusisointi, musiikkikulttuurit, musiikkiteknologia, kasvatustieteet sekä liikunnan, äidinkielen ja kuvataiteen pedagogiikka.

Koulutuksen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi yhtenäiskouluun musiikista vastaavaksi opettajaksi, musiikkiluokan opettajaksi, musiikin aineenopettajaksi, luokanopettajaksi tai asiantuntija- ja tutkimustehtäviin.

Kurkkaa videolta, mitä Jyväskylän yliopiston Musicalla tehdään

LUE LISÄÄ

Luokanopettaja ja musiikin aineenopettaja (LuoMus)

Kuva: Petteri Kivimäki