Kuvanäkymä

Jyväskylän yliopiston musiikinopettajakoulutuksen sisällöt keskittyvät musiikin opettamisen tapoihin, ja erityisesti musiikkiteknologian rooli opetuksen välineenä korostuu näissä opinnoissa. Koulun musiikinopettajan pätevyyden lisäksi opintoaikana on mahdollista hankkia toisen opetettavan aineen opettajan pätevyys, ja näitä erilaisia aineyhdistelmiä on yliopistossa tarjolla runsaasti. Jyväskylän erikoisuutena on liikuntatieteellisen alan koulutus, joten tämä onkin ainoa paikka Suomessa, josta voi hankkia kaksoiskelpoisuuden sekä musiikin että liikunnan opettamiseen.

Kurkkaa videolta, mitä Jyväskylän yliopiston Musicalla tehdään

Lue lisää