Kuvanäkymä

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkinto-ohjelmissa lähestytään musiikkia ja muita taiteita ihmisten hyvinvointia edistävänä toimintana ja inhimillisen kulttuuriperinnön eri muotoina.

Humanististen tieteiden kandidaatin- ja maisterikoulutus antavat sinulle laaja-alaista osaamista musiikki- ja kulttuurialan työtehtäviin. Koulutuksessa voi erikoistua joko musiikkitieteeseen, kirjallisuuteen, taidehistoriaan ja taidekasvatukseen, tai kulttuuriympäristöjen tutkimukseen. Eri alojen sisältöjä voi myös yhdistellä joustavalla tavalla, jolloin tutkinnosta voi luoda omannäköisen ja erottuvan.

Kurkkaa videolta, mitä Jyväskylän yliopiston Musicalla tehdään

Lue lisää