Kuvanäkymä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi (AMK) -koulutus pitää sisällään instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelmat.

Instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen tutkinto-ohjelman opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen. Koulutamme sekä klassisen että pop/jazz-musiikin osaajia, ja koska meillä ei ole instrumenttikohtaisia kiintiöitä, voit aina hakea meille omalla instrumentillasi. Opinnoissa kehität käytännön muusikkouttasi, hankit laajat musiikkialan tiedot, sekä parannat valmiuksiasi soveltaa osaamistasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Instrumenttiopinnot, yhteismusisointi, musiikin hahmottamis- ja johtamisaineet sekä luovuutta tukevat kokonaisuudet tarjoavat tukevan pohjan musiikillisen ammattitaitosi kehittämiseen. Musiikkipedagogien yhteiset pedagogiset opinnot sekä osaamista syventävät musiikin yksilö- ja ryhmäpedagogiikan opinnot antavat sinulle kattavat pedagogiset valmiudet toimia erilaisissa opetustehtävissä. Voit toimia mm. soiton- tai laulunopettajana, kuoronjohtajana tai musiikinohjaajana yksilöiden ja ryhmien – kuten yhtyeet, orkesterit ja musiikin perusteiden ryhmät – parissa.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelman opinnot suuntaavat vahvaan pedagogiseen ja luovaan musiikilliseen osaamiseen – monipuolisia työelämävalmiuksia unohtamatta. Opinnot keskittyvät eri ikäisten ja erilaisten ryhmien musiikkipedagogiikkaan sekä kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin. Koulutus kehittää pedagogisten taitojen lisäksi luovaa muusikkoutta ja se pätevöittää toimimaan varhaisiän musiikinopettajana ja laaja-alaisena musiikkipedagogina. Alan osaajana voit työskennellä esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa, musiikkileikkikouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, päiväkodeissa, kerhojen sekä erilaisten ryhmien ohjaajana tai vaikkapa omassa musiikkialan yrityksessä.

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto sisältää ammatillisen opettajankoulutuksen eli 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat sinulle yleisen pedagogisen kelpoisuuden opetustehtäviin. Kelpoisuuteen voivat lisäksi vaikuttaa asianomaisen alan tai oppilaitosmuodon koulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Musiikkikampuksen opiskelijana saat mahdollisuuksia osallistua oppilaitosrajat ylittävään ristiinopiskeluun (EduFutura-opiskelu) sekä päästä mukaan kampuksen yhteisiin produktioihin ja tapahtumiin. Lisäksi halutessasi voit täydentää opintojasi suomalaisten korkeakoulujen (CampusOnline) tai ulkomaisten kumppanikorkeakoulujen tarjonnalla. Tarjolla on siis tutkintoa monipuolisesti täydentäviä mahdollisuuksia. Lue lisää tutkinnon nettisivuilta.

Musiikkipedagogiopiskelija Viivi kertoo Musiikkikampuksella opiskelusta

Lue lisää