Artikkelit

Avaamme blogikirjoitussarjan Kampusmusikaaliin liittyen ja käsittelemme tekstissämme turvallisen tilan periaatteita. Tämä teksti kannattaa lukea, koska aihe on erittäin tärkeä. Turvallisen tilan periaatteet luovat parempaa työ- ja opiskeluilmapiiriä, sekä nimensä mukaisesti turvaavat yksilön oikeutta henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen.

Aluksi kerromme lyhyesti keitä olemme. Me – eli Meeri Sarjasto ja Aaro Viitanen – olemme opiskelijoita Suomalaisen musiikkikampuksen lukukauden 2022-2023 musikaalissa Nunnia ja konnia. Meeri opiskelee JAMK:lla viimeistä vuotta musiikkipedagogiksi pääaineenaan pop/jazz-laulu. Meeri näyttelee produktiossa isoa roolia nunnaluostarin johtajana, Abbedissana. Hänellä onkin jo paljon aikaisempaa kokemusta musikaalityöskentelystä. Meeri oli mukana myös edellisessä kampusmusikaalissa, Sweet Charityssä, lukukaudella 2019-2020. Lisäksi hän on työskennellyt Jyväskylän kaupunginteatterissa ensemblen jäsenenä The Addams Family -musikaalissa. Hän myös opettaa laulua ja keikkailee. Vapaa-ajallaan Meeri harrastaa tanssia ja tykkää käydä avantouimassa, sekä olla ystävien kanssa. Aaro sen sijaan opiskelee musiikkikasvatusta yliopiston puolella. Hän näyttelee musikaalissa rikollispomo Curtisia. Aarokin on musikaalikonkari ja on ollut aikaisemmin näyttelemässä useissa Teatteriyhdistys Kulissin näytelmissä: Vuonna 85, Grease ja Urine Town. Hänellä on myös omia bändiprojekteja. Aaron harrastuksiin kuuluu muun muassa lintubongaus.

Nunnia ja konnia -musikaalin treenit pyörähtivät käyntiin lokakuussa 2022. Aukkareiden (päivä, jonka aikana hakijat demonstroivat laulu-, tanssi- ja näyttelijäntyön taitoja) jälkeen aloiteltiin harjoitukset tehden muutamia näyttelijäntyön harjoituksia koko porukalla, sekä laatimalla turvallisen tilan pelisäännöt. Turvallisen tilan periaatteita mietittiin ensin koko ryhmän kesken, jonka jälkeen jakauduttiin pienempiin ryhmiin. Pienryhmissä keskustelimme syvällisemmin siitä, mitä turvallinen tila kenellekin tarkoittaa käytännössä. Teimme pienryhmäkeskustelujen pohjalta käsitekartat, joihin jaottelimme tarkemmin turvalliseen, turvallisempaan ja turvattomaan tilaan liittyviä asioita. Lopuksi esittelimme pienryhmissä tehdyt käsitekartat koko ryhmälle ja valitsimme häirintäyhdyshenkilöt. Häirintäyhdyshenkilö on henkilö, johon voi tarvittaessa olla yhteydessä jos kokee häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Yhdyshenkilön vastuulla on viedä asiaa eteenpäin.

Tekemissämme käsitekartoissa esiin nousi erityisesti toisen ihmisen psyykkisen ja fyysisen tilan kunnioittaminen. Turvallisen tilan luomisessa olennaista on se, että kaikki tilassa olevat henkilöt ottavat vastuuta hankalista tilanteista, eivätkä hiljaisesti hyväksy jos huomaavat epäasiallista käytöstä jotain henkilöä kohtaan. On tärkeää, että ristiriitoja käsitellään eikä vain siedetä. Tämä vaatii jatkuvaa tiedostamista ja yhteisiä pelisääntöjä. Turvallisessa tilassa ollaan avoimia, ja annetaan kaikkien olla omia itsejänsä. Turvattomana sen sijaan koettiin muun muassa persoonaan kohdistuva kritiikki, vähättely, syrjintä ja oletukset esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisuudesta.

Minkä takia turvallisesta tilasta ja sen pelisäännöistä puhuminen on sitten tärkeää? Puhuimme tästä paljon ja lopputuloksena totesimme, että kaikki hyötyvät siitä jos he kokevat olonsa hyväksi ja arvostetuksi työskennellessään. Ohjaajamme Erika Hast kertoi siitä, kuinka tähän asiaan on vasta viime aikoina alettu kiinnittää huomiota. Aikaisemmin taidealalla on esiintynyt runsaasti syrjintää ja vallankäyttöä, sekä häirintää. Onneksi nykyään näitä asioita ei enää paineta villaisella. On huomattu että työnjälki on parempaa kun työntekijät voivat hyvin. Vaikka nykyään asiat ovat paremmin, ei kuitenkaan tyydytä siihen vaan jatketaan yhä aktiivisesti turvallisemman tilan luomista.

Mielestämme oli todella hienoa ja tärkeää, että otimme turvallisen tilan käsittelyyn opintojaksomme alussa. Koemme, että pystymme hyödyntämään turvallisesta tilasta oppimiamme asioita kaikissa tulevissa työpaikoissamme, olivat ne sitten taidealaan liittyviä töitä tai eivät. Teatterin parissa turvallinen tila on erityisen tärkeä asia, koska näyttelemiseen liittyy usein fyysistä kontaktia ja roolin takana saatetaan tehdä asioita, mitä ei omana itsenään tehtäisi.