Kuvanäkymä

Mutkun ja Musiikkikampuksen tutkimuspäivä on oma minikonferenssimme, jonka ohjelmassa on jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden esitelmiä, graduntekijöiden posterisessio, workshop taiteen roolista tieteellisen tutkimuksen menetelmänä sekä keynote-puheenvuorot tutkimusrahoituksesta ja tutkimusetiikasta. Tapahtuma järjestetään virtuaalisesti. Kaikki musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksesta kiinnostuneet, lämpimästi tervetuloa!

MACS and Music Campus Research Day takes place virtually on 6-7th May, 2021. This mini-conference  includes presentations from doctoral students and researchers, a poster session by Master students, workshop on art in research, and keynote lectures on research funding and research ethics. Everybody welcome!

Torstai 6.5

12:00-12:45    Keynote Leena Sivula: How to prepare a good funding application? (Tuuli pj.)

13:00-14:15    Poster session in Altspace (Suvi ja Petro pj.)

14:15-14:30    Coffee break

14:30-16:30    Parallel sessions: Jatko-opiskelijoiden/tutkijoiden esitelmiä 6kpl (Geoff pj.)

Eveliina Stolp: Opettajien näkemyksiä oppilaiden musiikillisesta ja yleisestä toimijuudesta yhteismusisoinnissa

Mikko Nurmi: Ajallisten rajoitteiden ja luovuuden välinen yhteys huipputason jazzmuusikoiden improvisaatioissa

Deniz Duman: Redefining Groove

Juan Mendoza Garay: Personality, Dance and Musical Emotions

Mikaela Leandertz: Vibroacoustic Treatment & Multimodal Music Therapy: Developing a Clinical Model for Functional Neurological Disorder (FND)

Andrew Danso: Virtual Reality, Music Therapy and Neglect

Perjantai 7.5

9:00-10:30    Parallel sessions: Jatko-opiskelijoiden/tutkijoiden esitelmiä 4kpl (Mikko pj)

Laura Piippo: Internetin kehystämä kirjallisuus: Painetun kirjallisuuden paikat, muodot ja arvo digitaalisissa ympäristöissä

Kari Silvola: Digitaalisen datan hyödyntäminen intersektionaalisessa kirjoittamisen tutkimuksessa: big datan analyysi ja visualisointi maskuliinisuuksien rakentamisessa, esittämisessä ja piilottamisessa

Hanna Järvenpää: Äänikirjan hybridilukeminen: lapsilukijat, suoratoistopalvelut ja mobiilit lukemisen tavat

Annika Tammela: Kansakouluajoilta tutut laulut ikäihmisten muistelutyön tukena

10:30-11:00     Coffee break

11:00-12:00    Parallel sessions: Jatko-opiskelijoiden/tutkijoiden esitelmiä 4kpl (Raine pj)

  • Anna-Kaisa Koski: Vieras tuttu – Nykytaiteen näkymiä fossiilipohjaiseen energiajärjestelmään
  • Paul Moerman: Dancing as Becoming. Aesthetics and Ethics in Shaping Educational Relationships
  • Oskari Koskela: An enactive approach to the aesthetic experience of music

12:00-13:00    Lunch break

13:00-13:45    Keynote Heidi Partti: Eettisesti kestävä tutkimus: mitä, miksi, miten? (Jaakko pj.)

13:45-14:15    Keynote Raija Oikari: Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin käytänteet JYU:ssa (Jaakko pj.)

14:15-14:30    Coffee break

14:30-16:00    Workshop: Taide tutkimusmenetelmänä

  • Alustajina Pauline von Bonsdorff ja Risto Niemi-Pynttäri

Keynote-puhujien esittelyt:

Leena Sivula is a Research Funding Adviser at the University of Jyväskylä. Her expertise includes foundation funding both in Finland and internationally. She supports JYU researchers to apply for European Commission funding and is a member of the national Marie Skłodowska-Curie action expert group. She is a member of the JYU sustainability and responsibility group, an appointment that is linked to her background as a researcher and teacher of Environmental Science, where she holds a PhD. She is a qualified adult educator, currently studying computer science and interested in digital facilitation processes.

Raija Oikari (JYU, tutkimus- ja innovaatiopalvelut) on eettisten asioiden erityisasiantuntija ja ihmistieteiden eettisen toimikunnan sihteeri. Taustaltaan hän on kulttuurin tutkija ja hän on tehnyt myös pitkähkön uran tutkimus- ja tiedekuntahallinnossa Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa. Tutkijanurallaan Oikari tarkasteli erityisesti kulttuurin ja poliittisen vallankäytön suhdetta.

Heidi Partti työskentelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen professorina. Tutkimustyössään Heidi on kiinnostunut globaalien muutosten ilmentymistä taide- ja musiikkikasvatuksen kentällä. Hän on tutkinut musiikin opettamiseen sekä oppimiseen liittyviä kysymyksiä useista näkökulmista ja erilaisissa ympäristöissä verkkoyhteisöistä aina nepalilaiseen perinnemusiikkiin. Heidi on myös Sibelius-Akatemian tutkimusetiikan tukihenkilö ja Taideyliopiston eettiseen toimikunnan varapuheenjohtaja.

Keynote Heidi Partti: Eettisesti kestävä tutkimus: mitä, miksi, miten?

Tutkimus on monivaiheinen prosessi, jonka aikana tutkija käyttää valtaa ja joutuu kasvokkain lukuisten valintojen ja kysymysten kanssa. Tutkimuksen tekeminen edellyttää siksi tutkijalta vahvaa ammattietiikkaa ja sitoutumista tiedeyhteisön tunnustamisen toimintatapojen noudattamiseen. Erilaiset tutkimuseettiset säännöstöt (esim. Hyvä tieteellinen käytäntö, HTK) sekä tietosuojaan liittyvät ohjeet ja asetukset (esim. EU:n tietosuoja-asetus) ovat oleellinen osa jokaisen tutkijan ja opiskelijan osaamista. Hyvän tutkimuskäytännön kriteerit eivät kuitenkaan kata kaikkia tutkimusprosessin aikana eteen tulevia odottamattomia kysymyksiä, eivätkä kerro, mitä eettisesti kestävät tutkimusmenetelmät konkreettisesti tarkoittavat nopeasti muuttuvissa ja ristiriitaisissa tilanteissa. Erityisesti ihmisiin liittyvän tutkimuksen tekijän eettinen osaaminen joutuukin usein koetukselle paitsi tutkimuksen tekemisen käytännöissä, myös pohdittaessa erilaisia epistemologisia ja poliittisia kysymyksiä liittyen esimerkiksi tutkimuksen oikeutukseen, näkökulmaan ja roolijakoihin. Tässä esitelmässä tarkastelen muutamia eettisesti kestävän tutkimuksen kysymyksiä tutkijan moraalisen vastuun ja valtasuhteiden näkökulmasta erityisesti musiikkikasvatuksen tutkimuskentällä.

 

6.-7.5.2021

Tapahtuman virtuaalialusta ilmoitetaan myöhemmin.