Uutiset

Yliopisto tarjoaa muutamia EduFutura-kursseja kaikille Suomalaisen musiikkikampuksen opiskelijoille. Musiikkikulttuurit 2 ja 3-opintojaksot ovat avoimia kaikille ja säveltämisen pedagogiikka -opintojakso Jamkin opiskelijoille. Ilmoittautuminen on nyt auki ja jatkuu tammikuun alkuun asti.

Musiikkikulttuurit 2: Populaarimusiikki -opintojakso tutustuttaa opiskelijan länsimaisen populaarimusiikin kehityksen keskeisimpiin vaiheisiin ja lajeihin 1800-luvun lopulta tähän päivään. Opintojaksolla tarkastellaan eri aikakausien ja tyylien keskeisimpiä piirteitä, esityskäyntäntöjä sekä pohditaan muusikoiden yhteiskunnallisen aseman muutoksia ja musiikkiestetiikan ja -filosofian päälinjoja ja niiden historiallisia muutoksia. Opintojakso toteutetaan 09.01.2024 – 14.05.2024 ja ilmoittautumisaika on 07.08.2023 – 02.01.2024. Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä.

Musiikkikulttuurit 3: Monikulttuurinen maailmanmusiikki -opintojaksolla taas tutustutaan analyyttisesti valittuihin musiikkikulttuureihin ja niiden musiikillisiin ja kulttuurisiin ominaispiirteisiin ennen ja tänä päivänä. Keskeisinä kohdealueina ovat Suomen, Euroopan kelttiläisten alueiden, Lähi-Idän, Intian, Kiinan sekä eteläisen Afrikan musiikkikulttuurit. Opintojakso toteutetaan 15.01.2024 – 13.05.2024 ja ilmoittautumisaika on 07.08.2023 – 08.01.2024. Opintojakso laajuus on 5 opintopistettä.

Säveltämisen pedagogiikka -opintojaksolla opiskelija oppii säveltämisen ja musiikin luovan tuottamisen pedagogisia menetelmiä sekä työkaluja. Lisäksi opintojaksolla on työelämävalmiuksia kehittävää yhteistyötä ja dialogia lähiseudun kouluihin. Ilmoittautumisaika on 7.8.2023–7.1.2024 ja luento-opetus järjestetään 9.1.2024–23.4.2024. Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opintojakso on tarkoitettu vain korkeakouluopiskelijoille.

 

Musiikkikulttuurit 2: Populaarimusiikki

edufutura.fi/opintotarjotin/Musiikkikulttuurit2

Musiikkikulttuurit 3: Monikulttuurinen maailmanmusiikki

edufutura.fi/opintotarjotin/Musiikkikulttuurit3

Säveltämisen pedagogiikka

edufutura.fi/opintotarjotin/saveltamisenpedagogiikka

Tutustu myös muuhun musiikin EduFutura-tarjontaan:
www.edufutura.fi/opintotarjotin/musiikki