Uutiset

Musa+ – Tempoa kannattavuuteen -hanke käynnistettiin helmikuussa 2023 vastaamaan koronapandemian jälkeiseen tarpeeseen elvyttää musiikki- ja tapahtuma-aloja. Hankkeessa keskisuomalaiset musiikki-, tapahtuma- ja pelialojen yritykset kohtaavat toisiaan. Lisäksi tehdään kartoitustyötä potentiaalisista pelialan liiketoiminnan malleista sekä musiikki- ja tapahtuma-alojen nykytilasta.

Hankkeen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö sekä hyvinvointiyksikön musiikin tulosalue. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.

Hanke järjestää useita työpajoja syksyn 2023 aikana:

4.10. XR-työpaja I: Virtuaalitodellisuus luovassa työssä ja tapahtuma-alalla

Perehdymme mm. virtuaalitodellisuuden sekä pelimoottoreiden tuomiin mahdollisuuksiin tapahtuma-alalla ja luovan työn työkaluina. Työpajassa kuulemme miten luotiin virtuaalinen EVE-rakkaussimulaatio, jonka ensi-ilta oli maaliskuussa 2023 Espoon kaupunginteatterissa. Tutustumme jyväskyläläisen digitaalisen median tuotantoyhtiön Noveltiven virtuaaliseen konseptiin ja studion toimintaan. Samalla osallistujien on mahdollisuus tutustua asiantuntijoiden kanssa myös muihin XR-teknologisiin ratkaisuihin sekä osallistua XR-teemaiseen keskusteluun ja ideointiin mahdollisine kysymyksineen XR-asiantuntijoillemme.

Asiantuntijoina mukana mm.

11.10. XR-työpaja II: VR/AR/MR-teknologiat – pureutuminen eri XR-teknologioihin ja niiden plussiin, miinuksiin ja hyödynnettävyyteen

Pureudumme asiantuntijoiden kanssa XR-teknologioihin eli virtuaalitodellisuuteen (VR), lisättyyn todellisuuteen (AR) ja yhdistettyyn todellisuuteen (MR) konkreettisten esimerkkien, kokeilujen ja kokemusten myötä, sekä perehdymme eri teknologioiden tuomiin plussiin ja miinuksiin sekä vaadittaviin resursseihin laitteiston, ohjelmiston ja tarvittavan osaamisen osalta. Samalla kuulemme, miten eri teknologioita hyödynnetään mm. erilaisissa tapahtumissa ja museoissa, ja ideoimme yhdessä uusia, immersiivisiä XR-pohjaisia konsepteja työpajassa opitun pohjalta.

Asiantuntijoina mukana mm.

26.10. Modernien liiketoimintamallien ja yrityskehittämisen työpaja II

Perehdymme musiikki-, tapahtuma- ja pelialojen liiketoiminnan kehittämisen työkaluihin ja palveluihin sekä pelialan liiketoimintamalleihin. Luomme katsauksen musiikkialan verkostoihin ja kansainvälistymismahdollisuuksiin sekä verkostoidumme muiden toimijoiden kanssa.

Asiantuntijoina mukana mm.

7.11. Hankkeen loppuseminaari

Hankkeen huipentavassa lopputapahtumassa koetaan mm. live- ja virtuaaliympäristöjä yhdistävä musiikkiesitys, keskustellaan luovien alojen rahoituksesta, musiikki-, tapahtuma- ja pelialojen yhteisestä tulevaisuudesta, sekä verkostoidutaan yhteisten intressien äärellä.

Keynote Speaker: Leena Janhila, liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija, Creve/Humak

Työpajoihin voi ilmoittautua täällä: oomc.fi/musaplus/tapahtumakalenteri.

Työpajat löytyvät myös Suomalaisen musiikkikampuksen sivujen tapahtumakalenterista.