Uutiset

Musiikkikampuksen Foorumi 2023

Suomalaisella musiikkikampuksella järjestettiin Musiikkikampuksen Foorumi 28.4.2023. Tilaisuuteen kokoontui kampuksen henkilöstöä ja sidosryhmien edustajia yhteensä noin 150 osallistujaa. Foorumin ja siellä käytyjen ryhmäkeskusteluiden yhteiseksi pääteemaksi nostettiin tänä vuonna hyvinvointi. Teeman valinnalla haluttiin huomioida myös pandemian jälkeisen ajan tarpeita.

Tilaisuuden alkuun kuultiin ajankohtaisia kuulumisia aiempien Musiikkikampuksen Foorumeiden aiheista liikkeille lähteneiden toimintojen sisällöistä, kuten Kamarijameista, Lempilaulut- ja JKL laulaa -toiminnasta ja LUOMUS –koulutuksesta. Foorumin pääteemaan, hyvinvointiin, virittivät keynote-puheenvuorot musiikkikasvatuksen professori Suvi Saarikalliolta ja Kulta ry:n Rosa Meriläiseltä. Alustusten jälkeen siirryttiin teemoitettuihin ryhmäkeskusteluihin, joissa yhteistä pääteemaa käsiteltiin ryhmästä riippuen koulutuksen, tutkimuksen tai tapahtumien näkökulmasta. Ydinkysymyksiksi kaikille ryhmille annettiin:

 • Miten hyvinvointi on läsnä nykyisissä sisällöissä?
 • Miten hyvinvointinäkökulma huomioitaisiin tulevaisuudessa paremmin?
 • Suomalaisen musiikkikampuksen johtotiimi on toukokuun aikana käsitellyt Foorumista kerättyä materiaalia ja aloittanut suunnittelemaan, miten esiin nousseita asioita  voidaan ottaa huomioon koulutuksen, tutkimuksen ja tapahtumien sisällöissä sekä musiikkikampuksen toiminnassa ja verkostotyössä. Työskentelyn edetessä tullaan kuulemaan myös opiskelijoiden näkemyksiä. Aiheisiin palataan sekä tulevissa yhteisissä tapahtumissa että Musiikkikampuksen Foorumissa jälleen keväällä 2024. Esiin nousseiden asioiden pohjalta on jo muhimassa uusia avauksia, joita edistetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

  Tilaisuus jälkeen oli mahdollista jäädä kuulemaan esitelmää aiheesta ”Hengityksestä hyvinvointia RFB-menetelmän (resonance frequency breathing) keinoin”, joka toimi samalla herätteenä MUSTE –hankkeen päätösseminaarille “Soitellen soteen” 9.5. Suomalaisella musiikkikampuksella.

  Suomalainen musiikkikampus kiittää kaikkia osallistujia rakentavasta yhteistyöstä!

  Jarmo Kivelä
  Suomalaisen musiikkikampuksen johtaja
  p. 040 341 5899