Uutiset

Opinnot tähtäävät osaamiseen, jolla on kysyntää työelämässä

Musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksemme sisältää instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelmat, joihin haetaan erikseen. Hakea voit joko toiseen tai molempiin hakukohteisiin.

Instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen tutkinto-ohjelman opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen. Koulutamme sekä klassisen että pop/jazz-musiikin osaajia, ja meiltä voit valmistua soitonopettajaksi, laulunopettajaksi tai kuoronjohtajaksi. Voit hakea meille juuri omalla instrumentillasi – meillä ei ole instrumenttikohtaisia kiintiöitä. Opinnoissa kehität käytännön muusikkouttasi ja hankit laajat musiikkialan tiedot sekä parannat valmiuksiasi soveltaa osaamistasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Instrumenttiopinnot, yhteismusisointi, musiikin hahmottamis- ja johtamisaineet sekä luovuutta tukevat kokonaisuudet tarjoavat tukevan pohjan ammattitaidon kehittämiselle.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelman opinnoissa kehität musiikillisen osaamisesi lisäksi laaja-alaisessa taidekasvatuksessa tarvittavia luovia ja ilmaisullisia taitoja. Lisäksi saat nykypäivän työelämän vaatimia taitoja eri-ikäisten ja erilaisten ryhmien ohjaukseen sekä syvennyt kulttuurihyvinvoinnin ja taiteen hyvinvointivaikutusten mahdollisuuksiin yhteiskunnan eri alueilla.

Musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksen hakuaika on avoinna 13.3.–27.3.2024. Jamkin opiskelijana pääset mukaan moneen mielenkiintoiseen. Hae sinäkin joukkoomme! Lue lisää tutkinnon nettisivuilta.

Lisätietoja:

Tiina Kangaspunta
Opintoasiainkoordinaattori
tiina.kangaspunta@jamk.fi / +358 40 351 8355

Eva Halme
Päällikkö, musiikki
eva.halme@jamk.fi / +358 40 727 6424

Kuva: Helena Minkkilä