Uutiset

Hae Gradiaan opiskelemaan musiikkiteknologiaa!

Musiikkiteknologian opinnot on suunnattu musiikkituotannosta ja live-äänentoiston osaamisesta kiinnostuneille. Tutkinto antaa valmiudet käyttää äänentoistolaitteita sekä soveltuvia työtapoja ja työvälineitä, pääinstrumenttina DAW. Opinnot alkavat tammikuussa 2024.

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen ja yhteistyö muiden muusikko-opiskelijoiden kanssa. Opiskelu tapahtuu päivätoteutuksena Suomalaisella musiikkikampuksella, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus päästä osallistumaan musiikkikampusyhteistyönä toteutettaviin produktioihin, kuten orkestereihin ja musikaaleihin. Opiskelussa otetaan huomioon opiskelijoiden aiempi osaaminen, ideat ja musiikilliset tavoitteet.

Valmistuttuaan musiikkiteknologi osaa äänittää musiikkia ja toimia äänitystehtävissä, viimeistellä tallenteet ja esitellä niitä kohderyhmille sekä markkinoida omaa osaamista. Lisäksi koulutus kehittää kykyä tunnistaa musiikin tyylilajeja ja rakenteita, ja käyttää musiikkiteknologista osaamista musiikillisessa ilmaisussa.

Koulutukseen haetaan hakemuksella ja motivaatiokirjeellä. Lue tarkemmat ohjeet hakemisesta täältä: gradia.fi/musiikkiteknologi