Uutiset

Katariina Henttosen pro gradu ”Haamu soittaa pianoa – Neljäsluokkalaisten kokemuksia musiikillisesta pelosta.” palkittiin parhaana vuonna 2023 valmistuneena musiikintutkimuksen opinnäytteenä. Työ on tehty Jyväskylän yliopistoon musiikkitieteen koulutusohjelmaan ja sen ohjaajana on ollut Henna-Riikka Peltola. Henttosen tutkimus käsittelee lasten kokemuksia ja käsityksiä musiikkiin liittyvistä tunteista.

Palkinnon jakavat Suomen Etnomusikologisen Seuran ja Suomen musiikkitieteellisen seuran palkintotyöryhmä. Opinnäytekilpailuun saapui 15 tutkielmaa. Kaikki kilpailuun lähetetyt työt olivat korkeatasoisia ja niiden aihepiirit sekä tutkimuksellisesti kiinnostavia että yhteiskunnallisesti tärkeitä.

Ote palkintoperusteluista:
”Henttosen tutkimus käsittelee tärkeää, kiinnostavaa ja toistaiseksi vähän tutkittua aihetta, lasten kokemuksia ja käsityksiä musiikkiin liittyvistä tunteista. Tutkimuksen aineisto on kerätty viiden neljäsluokkalaisen lapsen ja tutkijan yhteisellä ryhmäkeskustelulla. Keskustelutilaisuutta varten jokainen lapsiosallistuja oli valinnut kuunneltavaksi kappaleen, jota pitää pelottavana. Kappaleet kuunneltiin yhdessä ja niistä keskusteltiin vapaamuotoisesti. Keskustelussa syntynyttä aineistoa käsitellään tutkimuksessa musiikkipsykologisessa viitekehyksessä, musiikin emootiotutkimuksen näkökulmista.

Tutkimuksen erityinen ansio on sen perusteellinen ja onnistunut lapsinäkökulmainen lähestymistapa. Lasten oma ääni kuuluu analyysissa vahvasti, ja aineistositaateista käy hienosti ilmi se, miten taitavasti, havainnollisesti ja mukaansatempaavasti lapset keskustelevat musiikista ja omista tuntemuksistaan. Kirjoittaja ottaa vakavasti lasten toimijuuden itseään koskevan tiedon tuottajina – lukijalle välittyy kunnioittava ja tasa-arvoinen suhtautuminen tutkimuksen osallistujiin.”

Lue aiheesta lisää Suomen musiikkitieteellisen seuran sivustolta:
Musiikintutkimuksen opinnäytekilpailun voittaja palkittiin 25.3.2024

Valokuva: Petteri Kivimäki