Uutiset

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi, 60 op

Hae nyt Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomin opiskelijaksi Jyväskylään! Hakuaika: 18.11.2019–6.1.2020. Opintojen kesto: 4.3.2020–31.5.2021, kokonaishinta 900 € (15 € / op). Korkeakouludiplomi sisältää 55 op korkeakoulujen tutkintojen mukaisia opintoja sekä 5 op Eino Roiha -instituutin erityisasiantuntijoiden tarjoamia opintoja.

Opinnoista on hyötyä erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä sekä hoiva-, hoito- ja kuntoutustyössä. Koulutus antaa valmiuksia kohdata erilaisia ryhmiä, oppijoita ja asiakkaita sekä löytää uudenlaisia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Musiikin terapeuttinen käyttö on mahdollista myös kohdattaessa haastavissa elämäntilanteissa olevia ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä ongelmia.

Korkeakouludiplomi toteutetaan avoimena korkeakouluopetuksena Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Eino Roiha -instituutin yhteistyönä. Ks. lisätietoja ja hakulinkki: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/musiikin-terapeuttinen-kaytto/

 

#musiikki #terapia #hyvinvointi #edufutura #korkeakouludiplomi #suomalainenmusiikkikampus #jamk #avoinamk #avoinyliopisto #eri #gradiafi #jyunity

Kuva