Uutiset

Haku Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin opintoihin sekä Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opintoihin on auki 1.4. asti.

Musiikkipedagogi (JAMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin tutkinto antaa sinulle pätevyyden toimia erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, muusikkona tai yrittäjänä. JAMKissa omaksut laajat musiikkialan tiedot, opit korkeatasoista käytännön muusikkoutta sekä taidot soveltaa osaamistaan erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä. Instrumenttiopinnot, workshopit, musiikin hahmottamis- ja johtamisaineet sekä luovuutta tukevat kokonaisuudet tarjoavat tukevan pohjan ammattitaidon kehittämiselle. Työelämä on opinnoissa tiiviisti läsnä monialaisten yhteistyöprojektien ja produktioiden kautta.

Lue lisää JAMKin musiikkipedagogiopinnoista.

Musiikki- ja kulttuurialan asiantuntija (Jyväskylän yliopisto)

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkinto-ohjelmissa lähestytään musiikkia ja muita taiteita ihmisten hyvinvointia edistävänä toimintana ja inhimillisen kulttuuriperinnön eri muotoina. Humanististen tieteiden kandidaatin- ja maisterikoulutus antavat sinulle laaja-alaista osaamista musiikki- ja kulttuurialan työtehtäviin. Koulutuksessa voi erikoistua joko musiikkitieteeseen, kirjallisuuteen, taidehistoriaan ja taidekasvatukseen, tai kulttuuriympäristöjen tutkimukseen. Eri alojen sisältöjä voi myös yhdistellä joustavalla tavalla, jolloin tutkinnosta voi luoda omannäköisen ja erottuvan.

Musiikinopettaja (Jyväskylän yliopisto)

Jyväskylän yliopiston musiikinopettajakoulutuksen sisällöt keskittyvät musiikin opettamisen tapoihin, ja erityisesti musiikkiteknologian rooli opetuksen välineenä korostuu näissä opinnoissa. Koulun musiikinopettajan pätevyyden lisäksi opintoaikana on mahdollista hankkia toisen opetettavan aineen opettajan pätevyys, ja näitä erilaisia aineyhdistelmiä on yliopistossa tarjolla runsaasti.

Lue lisää yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tarjonnasta.