Kuvanäkymä

Uponneen kaupungin esitykset

Lisäesityksiä järjestetään Musiikkikampuksen Siltasalissa syksyllä 2022. Näistä tiedotetaan lähempänä lisää

Matkalla kohti Uponnutta kaupunkia

Uponnut kaupunki on Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön ja Suomalaisen musiikkikampuksen yhteishanke, joka nostaa esiin 16-vuotiaana menehtyneen säveltäjälahjakkuus Heikki Suolahden (1920–1936) tuotannon, tutustuttaa ihmisiä 1930-luvun aikaan ja kulttuuriin sekä kannustaa lapsia taiteen tekemiseen ja luovaan ilmaisuun. Inspiraationa projektille toimivat Suolahden elämä ja tuotanto, erityisesti keskeneräiseksi jäänyt ja vuosikymmeniksi kadonnut Uponnut kaupunki -baletti, jonka alkuperäinen nuottikäsikirjoitus löydettiin vuonna 2017 Musiikkikampuksen kirjaston arkistosta.

Vuosina 2019–2020 ihmisiä johdateltiin kohti Uponnutta kaupunkia neljässä keskisuomalaisessa koulussa toteutuneen Lasten oman taideprojektin muodossa. Taideprojektin aikana taltioidut valokuvat päätyvät koristamaan Musiikkikampuksen seiniä syksyn 2021 aikana. Koko matka huipentuu vanhan ja uuden kohtaamiseen lokakuussa 2021, kun Suolahden aloittama ja nuorten opiskelijoiden ja ammattilaisten loppuunsaattama Uponnut kaupunki -videoteos saa ensi-iltansa Musiikkikampuksen uudessa Siltasalissa.

Lasten oma taideprojekti

Lasten oman taideprojektin tavoitteena on valjastaa ainutlaatuinen ja ennenkuulematon sävellyslöytö lasten ja nuorten luovuuskasvatuksen välineeksi ja inspiraation lähteeksi taiteen tekemiseen. Ydinteemoina ovat luovuus ja uskallus; vanhaa ja uutta yhdistellään rohkeasti kokeillen ja omaa juttua etsien. Syksyllä 2019 ja keväällä 2020 mukana on neljä keskisuomalaista koulua: Jyväskylässä Kuokkalan ja Tikan koulut sekä Puistokoulu, Laukaassa Äijälän koulu. Oppilaita innostetaan ja rohkaistaan omaan taiteen tekemiseen ja oman intohimon löytämiseen Heikin tarinan ja Uponneen kaupungin mystisen teeman kautta. Luovaan toimintaan johdatellaan tunnelmoimalla esimerkiksi musiikin, kuva- ja sanataiteen sekä kehollisen ilmaisun muodossa. Kouluprojektin kuvia löydät sivun alalaidan kuvapankista.

Lasten oman taideprojektin taltiot muuntuivat tammikuun pakkasissa Uponnutta kaupunkia etsimässä -valokuvanäyttelyksi, joka oli avoinna Jyväskylän kaupunginkirjaston ala-aulassa 18.1.–9.3.2021. Valokuvat jatkavat pian eloaan Musiikkikampuksen käytävillä.

”Uponneen kaupungin sävelet luovat aikojen välille sillan. Kaksi aikakautta ja niiden tietoisuudet kohtaavat.”

Uponnut kaupunki 2021 -suurtuotanto

Parivuotinen taival huipentuu Musiikkikampuksella lokakuussa 2021. Pääosin opiskelijoiden työstämä Uponnut kaupunki -videoteos yhdistää Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston eri aloja niin musiikin, median, tekniikan, tanssin kuin viestinnänkin saralta. Eri oppilaitoksia ja taiteen sekä tekniikan aloja yhteen tuovassa videoteoksessa päästään myös kuulemaan ensi kertaa Heikki Suolahden alkuperäinen Uponnut kaupunki -sävellys, jonka Musiikkikampuksen opiskelijaorkesteri vahvistuksineen on taltioinut. Suolahden nuoret ikätoverit 2020-luvulla toteuttavat ja vievät päätökseen sen, minkä säveltäjä itse aloitti lähes 90 vuotta sitten.

Uponnut kaupunki -videoteos
Säveltäjä Heikki Suolahti
Ohjaaja Maria Oiva
Apulaisohjaaja Topi Kohonen
Kapellimestari Rita Varonen
Orkesteriteoksen äänitys Antti Vanhanen
Koreografi Elina Wuethrich
Monikameratuotannon ohjaaja Tiina Hiekkaranta

Esityspäivät

Ensi-ilta to 28.10. klo 18 (kutsuvierastilaisuus)
pe 29.10. klo 15 ja klo 16
ke 3.11. klo 16, klo 17 ja klo 18

Videoteoksen kesto on noin 25 minuuttia.

Esityspäiviä lisätään tarvittaessa salin yleisörajoitukset huomioiden.

”Uinuva aikaan uponnut baletti herää henkiin; avaa aikaikkunan sekä menneisyyteen että luovuuden ajattomaan aittaan.”

Projekti on osallistanut arviolta 500 ammattiopiskelijaa, 500 taiteiden harrastajaa, 2000 alakoululaista, 100 taiteen ja koulutusalan ammattilaista sekä tavoittanut yleisöä valtakunnallisesti. Projektin toteuttajina toimivat Suomalainen musiikkikampus ja Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö sekä kumppaneina EduFutura-oppilaitokset Gradia, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylä Sinfonia ja Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut/Lastenkulttuurin seudullinen yhteistyöverkosto Kulttuuriaitta.

Hanketta ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö sekä Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.

Lisätietoja

Tuottaja Mikael Minkkinen, Suomalainen musiikkikampus
mikael.minkkinen@jamk.fi

Asiamies Helvi Kangas, Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö
asiamies.kesmes@gmail.com

Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö www.kesmes.fi

Instagram ja Facebook @uponnutkaupunki

Tekstin lainaukset: Sari Maanhalla

Uponnut kaupunki -logo

Tunnelmia kouluprojektista 2019-2020