Kuvanäkymä

Matkalla kohti Uponnutta kaupunkia

Uponnut kaupunki on Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön ja Suomalaisen musiikkikampuksen yhteishanke, joka nostaa esiin 16-vuotiaana menehtyneen säveltäjälahjakkuus Heikki Suolahden (1920–1936) tuotannon, tutustuttaa ihmisiä 1930-luvun aikaan ja kulttuuriin sekä kannustaa lapsia taiteen tekemiseen ja luovaan ilmaisuun. Inspiraationa projektille toimivat Suolahden elämä ja tuotanto, erityisesti keskeneräiseksi jäänyt ja vuosikymmeniksi kadonnut Uponnut kaupunki -baletti, jonka alkuperäinen nuottikäsikirjoitus löydettiin vuonna 2017 Musiikkikampuksen kirjaston arkistosta.

Vuosina 2019–2020 ihmisiä johdatellaan kohti Uponnutta kaupunkia Suolahden teoksia esittelevän konserttisarjan sekä neljässä keskisuomalaisessa koulussa toteutuvan Lasten oman taideprojektin muodossa. Matka huipentuu vanhan ja uuden kohtaamiseen keväällä 2021, kun Suolahden aloittama ja koululaisten, opiskelijoiden ja ammattilaisten loppuunsaattama immersiivinen Uponnut kaupunki -teos saa ensi-iltansa uusissa Musiikkikampuksen tiloissa Jyväskylässä.

Lasten oma taideprojekti

Lasten oman taideprojektin tavoitteena on valjastaa ainutlaatuinen ja ennenkuulematon sävellyslöytö lasten ja nuorten luovuuskasvatuksen välineeksi ja inspiraation lähteeksi taiteen tekemiseen. Ydinteemoina ovat luovuus ja uskallus; vanhaa ja uutta yhdistellään rohkeasti kokeillen ja omaa juttua etsien. Syksyllä 2019 ja keväällä 2020 mukana on neljä keskisuomalaista koulua: Jyväskylässä Kuokkalan ja Tikan koulut sekä Puistokoulu, Laukaassa Äijälän koulu. Oppilaita innostetaan ja rohkaistaan omaan taiteen tekemiseen ja oman intohimon löytämiseen Heikin tarinan ja Uponneen kaupungin mystisen teeman kautta. Luovaan toimintaan johdatellaan tunnelmoimalla esimerkiksi musiikin, kuva- ja sanataiteen sekä kehollisen ilmaisun muodossa. Kouluprojektin kuvia löydät sivun alalaidan kuvapankista. Projekti jatkuu syksyllä 2020, ja lasten tuottamaa materiaalia tullaan esittelemään myös ensi kevään loppuhuipennuksessa

”Uponneen kaupungin sävelet luovat aikojen välille sillan. Kaksi aikakautta ja niiden tietoisuudet kohtaavat.”

Uponnut kaupunki 2021 -suurtuotanto

Parivuotinen taival huipentuu suurtuotantoon uusissa Musiikkikampuksen tiloissa keväällä 2021, jolloin yleisö pääsee immersiiviselle matkalle 1930-luvun maailmasta nykypäivään ja tulevaisuuteen. Monitaiteisen elämysreitin uudessa rakennuksessa kruunaa Heikki Suolahden alkuperäisteoksen maailmanensi-ilta, jonka esittää Musiikkikampuksen opiskelijoista koostuva orkesteri. Suolahden nuoret ikätoverit 2020-luvulla toteuttavat ja vievät päätökseen sen, minkä säveltäjä itse aloitti lähes 90 vuotta sitten.

”Uinuva aikaan uponnut baletti herää henkiin; avaa aikaikkunan sekä menneisyyteen että luovuuden ajattomaan aittaan.”

Projekti osallistaa arviolta 500 ammattiopiskelijaa, 500 taiteiden harrastajaa, 2000 alakoululaista, 100 taiteen ja koulutusalan ammattilaista sekä tavoittaa valtakunnallisesti mittavan määrän yleisöä. Projektin toteuttajina toimivat Suomalainen musiikkikampus ja Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö sekä kumppaneina oppilaitokset Gradia, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluiden Kulttuuriaitta, Jyväskylä Sinfonia ja EduFutura Jyväskylä.

Tervetuloa seuraamaan projektia!

Lisätietoja

Tuottaja Mikael Minkkinen, Suomalainen musiikkikampus
mikael.minkkinen@edufutura.fi

Asiamies Helvi Kangas, Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö
asiamies.kesmes@gmail.com

Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö www.kesmes.fi

Instagram ja Facebook @uponnutkaupunki

Tekstin lainaukset: Sari Maanhalla

Uponnut kaupunki -logo

Kuva

Tunnelmia kouluprojektista 2019-2020