Uutiset

Valokuvanäyttely Uponnutta kaupunkia etsimässä Jyväskylän kaupunginkirjaston aulassa 18.1.-9.3.2021.

Suomalaisen musiikkikampuksen opiskelijoiden muodostamat opiskelijaryhmät jalkautuivat vuosien 2019–2020 aikana neljään Jyväskylän seudun peruskouluun. He järjestivät erilaisia monitaiteisia työpajoja, joita kutsuttiin yhteisesti nimellä Lasten oma taideprojekti. Ideana oli rohkaista lapsia luovuuden käyttöön sekä taiteen tutkimiseen ja tekemiseen. Gradian toisen asteen media-alan opiskelijat taltioivat näiden päivien antia, ja saadusta kuvamateriaalista koottu näyttely johdattaa nyt katsojan lasten kokemuksiin taiteesta ja oman luovuutensa löytämisestä.

Lapsi muovaa savityötä
Kuokkalan koulussa muovattiin savitöitä osana kuvataiteen työpajaa. Kuva: Sampo Vuori.

Uponnut kaupunki on Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön ja Suomalaisen musiikkikampuksen yhteishanke, joka nostaa esiin 16-vuotiaana menehtyneen säveltäjälahjakkuus Heikki Suolahden (1920–1936) tuotannon, tutustuttaa ihmisiä 1930-luvun aikaan ja kulttuuriin sekä kannustaa lapsia taiteen tekemiseen ja luovaan ilmaisuun. Hanketta ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö sekä Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.

Tervetuloa näyttelyyn!

Instagram ja Facebook @uponnutkaupunki

Lisätietoja

Tuottaja Mikael Minkkinen
040 836 8912
mikael.minkkinen@jamk.fi